Motors & Motor Drives

Electric linear synchronous motor design with built-in motor drive and inputs for external force and position sensor for precise control.

Easy setup using Bluetooth or serial and simple communication over industrial communication protocols.

Tehnični podatki
Tip električnega cilindra LSM 032_1 LSM 032_2 LSM 032_3
Maksimalna sila (N)(1) 25 55 80
Nazivna sila (N)(2) 12 25 37
Maksimalni hod (mm) 70 55 30
Ponovljivost pozicije (μm)(3) +/- 3 +/- 3 +/- 3
Napajanje (V) max. 60
Kontrola napetost (V) 24
Konstanta motorja (N/sqrt (W)) 1,8 3,8 5,2
Komunikacija Digital I/O (do 64 pozicij)

       

Nastavitev parametrov    
Kontrola sile (opcija) 1) Tokovna omejitev sile
2) Zunanja celica za merjenje sile (integriran ojačevalnik)
Meritev pozicije Interni senzor    QEI vhod (A,/A,B,/B,Idx)    SIN/COS vhod
Analogni vhodi 2